Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo údaje sbírá

Sunset Solar s.r.o.

Husinecká 903/10 Žižkov
130 00 Praha 3
IČO: 09478582
DIČ: CZ09478582

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze dne: 4. září 2020, oddíl C, vložka 336818

Kontakt: +420 725 450 344, info@sunsetsolar.cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

V kontaktním formuláři sbíráme jméno, telefon, e-mail, abychom vám mohli odpovědět na dotazy v rámci budoucího plnění smlouvy. V poptávkovém formuláři  sbíráme vaše jméno, e-mail, telefon a název firmy pro budoucí plnění smlouvy, případně pro návrh řešení a cenovou nabídku.

Objednávka služeb

Z důvodu plnění smlouvy a zákonné povinnosti od vás sbíráme následující údaje: jméno, e-mail, název firmy, IČO, DIČ, fakturační a kontaktní adresu, abychom mohli řádně vyřídit vaši objednávku a kvůli vystavování a archivaci daňových dokladů.

Cookies

Při procházení webových stránek měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro personalizaci reklam, měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Osobní údaje třetím stranám neposkytujeme, pouze s následujícími výjimkami:

  • poskytovatelům ICT, poštovních a logistických služeb
  • našim externím spolupracovníkům a dodavatelům a to pouze za účelem plnění smlouvy

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje uchováváme jen po nezbytnou dobu. Zpracováváme je po dobu vyřizování objednávek, nákupů a po dobu poskytování našich služeb. Poté si údaje uchováváme pro plnění zákonných povinností (účetnictví, daně apod.) a také z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů. Tato doba je zpravidla určena podle obecných promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský zákoník). Lhůty se mohou lišit podle druhu závazku nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinní údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví podle zvláštního zákona).

Jaká máte práva?

  • Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
  • Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.
  • Můžete požádat o ukončení zasílání e-mailových zpráv. 

Kam posíláme vaše data?

Kontaktní a objednávkové formuláře mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.


Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás.

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení


Odesláním poptávkového nebo kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Jsme oprávněni tyto zásady ochrany osobních údajů měnit. Všechny změny vždy zveřejníme na našich webových stránkách.